RSS
21/5/2012 1:34 AM

Tỷ giá USD/VND ngày 21/5

Ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước đã giữ tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.828 đồng/USD ngày thứ 116 liên tiếp.


Tỷ giá liên ngân hàng đến ngày 21/5. Nguồn: SBV, NDHMoney

Sáng 21/5, tại Vietcombank, giá USD được yết mua vào 20.820 đồng/USD và bán ra 20.870 đồng/USD, không đổi so với sáng 19/5.

Tại Eximbank, ACB, USD được yết giá mua vào 20.810 đồng và bán ra 20.870 đồng, không đổi so với sáng 19/5.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, giá USD tự do giao dịch ở mức 20.870 đồng/USD (mua vào), bán ra đạt 20.890 đồng/USD.

NDHMoney

THÔNG TIN MỚI NHẤT