Đơn vị tính: ngàn đồng / lượng
Cập nhật lúc: 11/06/2024
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

SJC

74,980 76,980 74,980 76,980

DOJI HN

74,980 76,980 74,980 76,980

DOJI SG

74,980 76,980 74,980 76,980

BTMC SJC

75,500 76,980 75,500 76,980

Phú Qúy SJC

75,500 76,980 75,500 76,980

PNJ TP.HCM

72,700 100 74,400 100 72,600 74,300

PNJ Hà Nội

72,700 100 74,400 100 72,600 74,300