Bảng giá vàng bảo tín minh châu mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG MIẾNG VRTL
57,330,000
58,230,000
NHẪN TRÒN TRƠN
57,330,000
58,230,000
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG
57,330,000
58,230,000
VÀNG MIẾNG SJC
68,650,000
69,280,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999,9
56,850,000
57,950,000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99,9
56,750,000
57,850,000
VÀNG HTBT
56,750,000
VÀNG NGUYÊN LIỆU
56,450,000

Biểu đồ giá vàng bảo tín minh châu