Bảng giá vàng Kim Long mới nhất ngày hôm nay

Sản phẩm Nhãn Loại Giá mua Giá bán
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999 6.270.000 6.330.000
Nhẫn trơn & Ép vỉ 9999 999 6.210.000 6.310.000
Nữ trang Kim Long KL24K 990 6.150.000 6.310.000
Nữ trang (Sáp) KL24K 985 4.300.000 4.550.000
Nữ trang công ty KL 610 3.750.000 4.000.000
Nữ trang công ty KL 600 3.700.000 3.950.000