Bảng giá vàng Kim Tín mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K)
5,622,000
5,798,000
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K)
6,772,000
6,968,000
Thế giới - 999,9 (24K)
5,610,000
5,630,000
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K)
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K)
3,194,000
3,328,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,095,000
4,195,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K)
3,194,000
3,246,000
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,095,000
4,133,000
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K)
4,133,000
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K)
4,133,000
Platin - 950
4,966,000

Biểu đồ giá vàng Kim Tín