Bảng giá vàng Kim Tín mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K)
6,302,000
6,590,000
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K)
7,642,000
7,918,000
Thế giới - 999,9 (24K)
6,075,000
6,165,000
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K)
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K)
3,859,000
4,173,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,948,000
5,186,000
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K)
3,859,000
4,067,000
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K)
4,948,000
5,048,000
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K)
4,133,000
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K)
4,133,000
Platin - 950
4,966,000

Biểu đồ giá vàng Kim Tín