Bảng giá vàng mi hồng mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
80,500,000
81,700,000
999
71,800,000
73,000,000
985
70,400,000
71,800,000
980
70,100,000
71,500,000
950
67,700,000
0
750
49,300,000
50,800,000
680
44,000,000
45,500,000
610
43,000,000
44,500,000

Biểu đồ giá vàng mi hồng