Bảng giá vàng mi hồng mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC
68,600,000
69,100,000
999
56,400,000
56,900,000
985
55,400,000
56,400,000
980
55,100,000
56,100,000
950
53,300,000
0
750
39,500,000
41,000,000
680
34,700,000
35,700,000
610
33,700,000
34,700,000

Biểu đồ giá vàng mi hồng