Bảng giá vàng PNJ mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
68,600,000
69,300,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
57,100,000
58,000,000
Vàng Kim Bảo 999,9
57,100,000
58,000,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
57,100,000
58,100,000
Vàng nữ trang 999,9
56,900,000
57,700,000
Vàng nữ trang 999
56,840,000
57,640,000
Vàng nữ trang 99
56,220,000
57,220,000
Vàng 750 (18K)
42,030,000
43,430,000
Vàng 585 (14K)
32,510,000
33,910,000
Vàng 416 (10K)
22,750,000
24,150,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
57,100,000
58,100,000
Vàng 916 (22K)
52,450,000
52,950,000
Vàng 650 (15,6K)
36,260,000
37,660,000
Vàng 680 (16,3K)
37,990,000
39,390,000
Vàng 610 (14,6K)
33,950,000
35,350,000
Vàng 375 (9K)
20,390,000
21,790,000
Vàng 333 (8K)
17,790,000
19,190,000

Biểu đồ giá vàng PNJ