Bảng giá vàng Quý Tùng mới nhất ngày hôm nay

Thương hiệu Loại Giá mua Giá bán
SJC SJC 1L, 10L
68,050,000
68,750,000
SJC SJC 2c, 1C, 5 phân
80,400,000
82,430,000
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
72,900,000
74,300,000
SJC Nữ Trang 68%
48,339,000
50,339,000