Bảng giá vàng sjc mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
SJC 1L, 10L
68,600,000
69,300,000
SJC 5c
68,600,000
69,320,000
SJC 2c, 1C, 5 phân
68,600,000
69,330,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
57,050,000
58,000,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
57,050,000
58,100,000
Nữ Trang 99,99%
56,900,000
57,700,000
Nữ Trang 99%
55,929,000
57,129,000
Nữ Trang 68%
37,390,000
39,390,000
Nữ Trang 41,7%
22,213,000
24,213,000

Biểu đồ giá vàng sjc